Personlig Workflow

Mødeflow - Sådan bliver dine teammøder effektive


Dato og tid

Torsdag d. 7. december 2017 kl. 09:00 til 12:00

Tilmeldingsfrist

Onsdag d. 6. december 2017 kl. 12:00

Sted

København
Adresse opgives senere

Denmark

Arrangør

Personlig Workflow
+45 70 22 15 07
silvia@personligworkflow.com

Hvor ofter ser du tilbage på ugen og konstaterer, at det var en uge med fantastiske møder? Er du træt af at spilde din tid på kedelige og ineffektive møder? Bliver du indkaldt til mange møder uden agenda og med uforberedte deltagere?

Denne workshop giver dig inspiration og viden om, hvordan man effektivt forbereder, faciliterer og følger op på møder. Få de rette værktøjer til at forvandle jeres mødekultur og skab struktur, overblik og ensrettet processer i dit team.


Følgende emner dækkes i workshoppen:

  • Forberedelsestid og planlægning
  • Forventningsafstemning og forhandling med deltagerne
  • Mødekultur og spilleregler
  • Mødefacilitering
  • Fasthold fokus og tidsstyring
  • Eliminering af uhensigtsmæssige forstyrrelser
  • Mødets begrænsninger
  • Opfølgningsfasen - hvad gør du efter mødet

Ved at optimere mødekulturen på en arbejdsplads, vil teamet kunne nå mere og arbejde mindre.
Med en god møderytme opnår I korte, velforberedte og relevante møder.


Kontaktinformationer til arrangør

Personlig Workflow
+45 70 22 15 07
silvia@personligworkflow.com